Koncepcja

Rynek wynajmu/najmu nieruchomości w Polsce w ostatnich latach zaczął zyskiwać na wartości, a co za tym idzie, pojawiło się otoczenie biznesowe świadczące usługi wspomagające ten dość skomplikowany proces. Obsługą tego rynku od strony pośrednictwa, zajmują się przede wszystkim biura nieruchomości, natomiast kwestie związane z bieżącym utrzymaniem zasobów pozostaje w rękach właścicieli. Niewielki, ale stale rosnący procent stanowią firmy dzierżawiące lokale w calu dalszego, krótkookresowego ich podnajmowania.

Tymczasem, rynek nieruchomości, niezależnie od kryzysu, jest najpewniejszym miejscem do tezauryzacji majątku. Ponadto nieruchomości, a zwłaszcza lokale potrafią generować wysokie dochody z tytułu umowy najmu/dzierżawy. Niepewność rynków finansowych spowodowała, że  inwestorzy, od kilku lat chętnie lokują swoje oszczędności właśnie w nieruchomościach przeznaczonych na wynajem. Tak też stało się w Polsce, a zaangażowany kapitał nie jest wyłącznie lokalny. Pojawił się więc popyt na usługę kompleksowego zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na wynajem. To bardzo trudny obszar, ponieważ łączy on kwestie fizycznego utrzymania nieruchomości z umiejętnościami menadżerskimi obejmującymi znajomość rynku wynajmu, reagowania na jego zmiany, uzasadnionego inwestowania w nieruchomości, a także znajomości przepisów chociażby podatkowych. Popyt ten wykształcił nową niszę rynkową, której nie są w stanie obsłużyć firmy zajmujące się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi – ze względu na brak chociażby znajomości rynku wynajmu, ani duże firmy zajmujące się zarządzaniem budynkami komercyjnymi – dla nich są to zbyt małe kontrakty. Ową niszę postanowili wykorzystać specjaliści rynku nieruchomości, którzy posiadają uprawnienia zarówno pośredników w obrocie nieruchomościami, jak i zarządców nieruchomości. Zdobywają oni coraz więcej kontraktów i zaczynają stanowić coraz liczniejszą grupę podmiotów zainteresowanych rozwiązaniami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie wynajmem nieruchomości.

Dotychczas nie powstał żaden program całościowo wspomagający  proces zarządzania nieruchomościami na wynajem. Programy dla biur pośrednictwa nie przewidują dalszego zajmowania się nieruchomością, jak tylko do momentu jej wynajęcia. Programy dla zarządców stworzone zostały pod zupełnie inny zakres czynności. W tej sytuacji wciąż najpopularniejszą alternatywą pozostają kalendarz i notes, które  z oczywistych względów są niewystarczającym rozwiązaniem – zwłaszcza przy zarządzaniu nieruchomościami różnego typu. Generuje to potrzebę stworzenia profesjonalnego i nowoczesnego systemu, który uwzględni wszystkie obowiązki i zadania zarządcy najmu, a jednocześnie  pozwoli na znaczne oszczędności czasu, eliminację błędów oraz usprawni uskuteczni przestrzeganie terminów.

GENEROS umożliwi kompleksowe odnotowanie wszystkich parametrów nieruchomości, monitorowanie należności i kontrolowanie wpływów czynszu od najemców. Każde działanie wspomagane będzie automatycznymi powiadomieniami poprzez kalendarz, e-maile oraz smsy. Program ma za zadanie wspomóc zarządcę w kwestiach sprawozdawczości podatkowej, a także umożliwi kontrolę nad przepływem  finansów. Pomoże to zaplanować remonty i modernizację. Automatyzacja wielu procesów pozwoli na obniżenie kosztów na usługi zarządzania nieruchomościami na wynajem powodując większą dostępność i konkurencyjność, a przez to jej rozpowszechnienie.