Protokół zdawczo-odbiorczy – nikt nie lubi, każdy musi

Protokół zdawczo-odbiorczy – nikt nie lubi, każdy musi

Posted by on Paź 14, 2014 in Aktualności

Każdy, kto profesjonalnie zajmuje się najmem lokali ma świadomość, że protokół zdawczo-odbiorczy to jeden z podstawowych dokumentów. Wszyscy wiemy, że jest on niezbędny, ale jego szczegółowe sporządzenie często bywa uciążliwym obowiązkiem.

Nikt ze znajomością przepisów i doświadczeniem w obrocie czy zarządzaniu nieruchomościami nie pozwoli sobie na pominięcie sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przy finalizowaniu umowy najmu. Żeby protokół zdawczo-odbiorczy zabezpieczał odpowiednio obie strony transakcji i jasno określał zobowiązania, musi być odpowiednio skonstruowany i niestety, jak najbardziej szczegółowy. Dlatego też jest kłopotliwym elementem procesu wynajmu, nawet dla pośredników czy zarządców nieruchomości. Kształt i zakres tego dokumentu, ani konieczność jego sporządzenia nie jest prawnie określone. Podstawowy protokół zdawczo-odbiorczy opisuje:

• stan techniczny mieszkania (w tym podłóg, ścian, drzwi, okien)
• wyposażenie mieszkania i jego stan (lista mebli i sprzętu AGD czy RTV)
• ilość i rodzaj przekazywanych kluczy
• stan liczników (energii elektrycznej, gazu, wody)
• uwagi i ustalenia stron (np. ewentualne terminy napraw, jakie powinien zrobić wynajmujący.

Profesjonalna obsługa wynajmu powinna gwarantować klientowi dokładną ewidencję na potrzeby protokołu-zdawczo odbiorczego. Ważne, żeby taka dokumentacja była wykonana dokładnie – pominięcie nie znaczącego z pozoru defektu czy śladów zużycia pozostawia niejasność w kwestii powstania usterki, a ta może powodować obarczenie kosztami naprawy nieodpowiednią stronę. Dokumentacja właściwie sporządzona na początku najmu pozwala zabezpieczyć interesy zarówno najemcy jak i wynajmującego i znacznie uproszcza odbiór lokalu po wygaśnięciu umowy.
Stworzenie szczegółowego protokołu, popartego dokumentacją fotograficzną jest czasochłonne i łatwo w trakcie tej pracy przeoczyć istotne informacje. Generator protokołów zdawczo-odbiorczych Generosa daje osobom zarządzającym wynajmem wartościowe narzędzie – automatyczny kreator, który przyspiesza proces wprowadzania danych i minimalizuje ryzyko błędu. Aplikacja prowadzi zarządcę przez wszystkie elementy ewidencji nieruchomości i jej wyposażenia, zbiera dokumentację zdjęciową i w oparciu o zebrane informacje generuje odpowiedni dokument. Moduł ten współpracuje bezpośrednio z Portfelem aktywów, zbierając pełne dane o zarządzanych nieruchomościach.
Protokół zdawczo-odbiorczy stworzony automatycznie w oparciu o dane z aplikacji, zapewnia zebranie wszystkich danych nieruchomości, z uwzględnieniem stanu technicznego, wykończenia, wyposażenia, dokumentów gwarancyjnych, stanu liczników. Moduł do tworzenia protokołów zdawczo-odbiorczych w Generosie nie tylko tworzy ewidencję danych o lokalu – czy to mieszkaniowym czy użytkowym, ale także kontakty do firm i osób obsługujących daną nieruchomość.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu IT w obsłudze najmu, cały proces zarządzania wynajmem mieszkania czy innego lokalu – w tym kłopotliwy etap zdawczo-odbiorczy – jest uproszczony i usystematyzowany. Taka automatyzacja zapewnia sprawne zarządzanie wynajmowanymi lokalami i jest niezbędna dla zapewnienia sprawności tego procesu, zwłaszcza przy obsłudze większej liczby nieruchomości.

Chcesz wiedzieć więcej o aplikacji Generos? Przeczytaj: Generos – kompleksowe zarządzanie najmem