Inwestycja w nieruchomość pod wynajem – rola efektywnego zarządzania

Posted by on Kwi 23, 2015 in Aktualności

Nabywanie nieruchomości pod wynajem – zarówno mieszkaniowych, jak i handlowo-usługowych może być dobrą drogą do zabezpieczenia finansowych interesów. Inwestycja w wynajem lokali musi być nie tylko oparta na przemyślanej strategii inwestycyjnej, ale także rzetelnie zarządzana, aby przynieść wymierne efekty. Zarządzanie najmem a opłacalność inwestycji w nieruchomość Zarządzanie portfelem inwestycyjnym jest bardzo ważnym elementem inwestowania w nieruchomości, pracującym na efekty w postaci pożądanej stopy zwrotu. Zakupowi nieruchomości na wynajem muszą przyświecać jasno określone cele inwestycyjne oraz świadomość opłacalności inwestycji w daną nieruchomość. Profesjonalne zarządzanie wynajmem nieruchomości, bardzo często całymi portfelami aktywów, jest niezbędne dla realizacji tych założeń – pozawala na bieżąco dokonywać kontroli i analizy tego zbioru, umożliwiając ocenę efektywności inwestycji. Program do zarządzania najmem nieruchomości – w czym może pomóc? Mając w zasobie zarządzanych nieruchomości inwestycje o różnych profilach, wynajmowane na specyficznych warunkach może być trudno zachować wymaganą skrupulatność w tym procesie. Pomocne jest usystematyzowanie danych o wspomnianych lokalach z rozróżnieniem ich specyfikacji, a także warunków i zakresu usługi zarządzania wynajmem nieruchomości. Takie funkcjonalności zapewnia moduł „portfel aktywów” w aplikacji Generos, stanowiący ważne narzędzie pracy zarządców odpowiedzialnych za obsługę wynajmu większej liczby nieruchomości. Moduł pomaga także regulować zależności z właścicielami zarządzanych inwestycji – zawiera szczegółowe informacje na temat zapisów poszczególnych umów, z wyróżnieniem obowiązujących terminów oraz informacji na temat rzeczonych nieruchomości. Współpracujący z modułem generator protokołów zdawczo-odbiorczych zapewnia płynność wprowadzania danych niezbędnych do inwentaryzacji stanu nieruchomości i jej wyposażenia. Eliminując pomyłki i braki w dokumentacji pozwala wygenerować dokument, który spełnia rolę wyczerpującego protokołu zdawczo-odbiorczego. Usprawnienie regulacji zobowiązań z najemcami pozwala podnieść efektywność zarządzania najmem oraz jego opłacalność. Program do zarządzania najmem nieruchomości, taki jak Generos, jest niezbędny, gdy w zarządzanym portfelu skupiamy wiele aktywów. Większa opłacalność dzięki programowi do zarządzania najmem Automatyzacja zarządzania najmem jest kluczowym zagadnieniem dla wzrostu opłacalności inwestycji. Płynne monitorowanie płatności i innych zobowiązań w przypadku złożonych zasobów może być trudne bez odpowiednich narzędzi. Dedykowane takim procesom funkcjonalności aplikacji Generos nie tylko podnoszą jakość pracy zarządcy, ale także pozwalają w jasno i klarownie zestawiać wysokość dochodów z najmu. Dzięki temu możliwe jest rzetelne określenie stopy zwrotu z danej...

Czytaj więcej »

Interia.pl: Komu wynająć mieszkanie? Singlom, rodzinie czy może firmie?

Posted by on Kwi 22, 2015 in Aktualności

Inwestując w mieszkanie na wynajem czy przygotowując do tego posiadany już lokal należy zastanowić się, do kogo będziemy kierować naszą ofertę. Różne typy najemców mają odmienne wymagania. Mogą też generować zróżnicowane koszty i zyski. Singiel czy para? Kto może być naszym potencjalnym najemcą w dużej mierze zależy od wielkości i rozkładu mieszkania. Jeśli dysponujemy kawalerką czy niewielkim dwupokojowym mieszkaniem, zainteresujemy nim bez problemu singla lub bezdzietną parę. To jeden z bezpieczniejszych typów najemcy – niewielkie gospodarstwo domowe jest zazwyczaj mało uciążliwe, prowadzone ze stosunkowo dużą dbałością o mieszkanie. W większości przypadków pracujący lokatorzy zapewniają pełną wypłacalność i terminowość, choć istnieje ryzyko, że brak stabilizacji może spowodować skrócenie okresu najmu… Całość przeczytacie w naszym artykule w serwisie...

Czytaj więcej »

Elektroniczne Księgi Wieczyste – automatyzacja procedur podnosząca transparentność obrotu nieruchomościami

Posted by on Kwi 16, 2015 in Aktualności

Stan prawny nieruchomości sprawdzisz przez Internet Elektroniczny system dostępu do ksiąg wieczystych już w pierwszym roku od uruchomienia zanotował prawie 20 milionów odsłon. Nic dziwnego – księga wieczysta to podstawowy rejestr dotyczący nieruchomości, pozwalający określić jej stan prawny. Dostęp internetowy do rejestru jest powszechny, trzeba jedynie znać konkretny numer księgi. Pozwala to każdej zainteresowanej osobie sprawdzić, kto i jakie posiada prawa do rzeczonej nieruchomości. Ma to oczywiście kluczowe znaczenie w procesie obrotu nieruchomościami – zarówno przy zakupie, jak i wynajmie. To podstawowe źródło, które powinien sprawdzić każdy zainteresowany daną nieruchomością, aby mieć pewność czy osoba wystawiająca ją na sprzedaż lub wynajmem, faktycznie ma do niej prawo. Automatyzacja procesu pozyskiwania wypisu z ksiąg wieczystych pozwala znacznie uprościć także pracę zarządcy nieruchomości pod wynajem. W jego gestii pozostaje bowiem administrowanie niezbędną dokumentacją, a odpis poświadczający prawo właściciela do nieruchomości jest jednym z podstawowych dokumentów, na których należy budować jasne zasady najmu. Zarządzanie nieruchomościami online Odpowiednie archiwizowanie dokumentów, ich klasyfikacja, pozwalająca na szybkie wyszukiwanie informacji, jest niezbędnym elementem efektywnego zarządzania nieruchomością, w tym jej wynajmem. Elektroniczna systematyzacja tego archiwum, zwłaszcza w momencie, gdy coraz większa część rejestrów i administracji dostępna jest internetowo, to wymóg naszych czasów, ale przede wszystkim praktyczne rozwiązanie. Zainteresowanie, jakim cieszy się elektroniczny rejestr ksiąg wieczystych obrazuje zapotrzebowanie na informatyzację zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami. Generos jest aplikacją odpowiadającą na te potrzeby w zakresie zarządzania najmem. Jego funkcjonalności upraszczające zarówno dostęp do zewnętrznych dokumentów, jak i generowanie tych niezbędnych przy każdej transakcji (np. protokół zdawczo-odbiorczy) pozwalają sprawnie administrować powierzonymi zasobami. Rzetelnie przeprowadzona transakcja najmu musi być oparta na transparentnych zasadach, jasno regulując zobowiązania obu stron, ale także zabezpieczając ich interesy. Podstawą jest tu kompletna dokumentacja – poczynając od wypisu z księgi wieczystej, poprzez odpowiednio skonstruowana umowę, aż po szczegółowo prowadzoną ewidencję nieruchomości...

Czytaj więcej »