Polityka bezpieczeństwa

Ciasteczka (cookie) – fragment tekstu, wysyłany przez serwis internetowy do przeglądarki, a następnie z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być wykorzystywane poprzez zapamiętanie dowolnych danych zakodowanych w ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.