GENEROS – sposób na efektywniejsze zarządzanie najmem nieruchomości

Posted by on Sty 29, 2015 in Aktualności

Rozwój nowych technologii przynosi wiele ciekawych i pomysłowych rozwiązań. W gospodarce rynkowej opartej na wiedzy są one wielce przydatne i znalazły swoje zastosowanie także w branży nieruchomości. System IT wspierający zarządzanie najmem nieruchomości Coraz szersze zastosowanie internetu sprzyja rozwojowi i upowszechnianiu nowych rozwiązań technologicznych. Stwarza to podstawy do tego, aby wykorzystywać je do wspierania swojego biznesu i sprawniejszego zarządzania procesami, jakie towarzyszą transakcjom na rynku nieruchomości. Wykorzystywanie najnowszych rozwiązań informatycznych do obsługi najmu nieruchomości daje wiele korzyści i właścicielowi nieruchomości, i osobie odpowiedzialnej za zarządzanie nieruchomością na rynku najmu. W odpowiedzi na potrzebę usprawnienia procesów towarzyszących transakcjom zawieranym na rynku nieruchomości, zrodził się GENEROS. To nowoczesna platforma, będąca realnym wsparciem dla procesów zarządzania najmem nieruchomości, dzięki której zaoszczędzimy czasu, unikniemy błędów i usprawnimy przestrzeganie terminów. GENEROS to wielomodułowy system obejmujący procesy i zdarzenia związane z zarządzaniem nieruchomościami na rynku najmu. Jak kompleksowo zarządzać najmem nieruchomości ? Platforma gromadzi wiele istotnych danych odnośnie procesu zarządzania najmem nieruchomości. Zawiera w sobie kilka modułów jak choćby: Portfel aktywów (nieruchomości i wyposażenie), Generator protokołów zdawczo-odbiorczych, Umowy i finanse czy Moduł analiz i raportów. Poszczególne moduły zawierają szczegółowe informacje na temat zapisów umowy zawartej pomiędzy zarządcą a właścicielem nieruchomości, z uwzględnieniem terminów i obowiązków stron, danymi prawnymi oraz fizycznymi nieruchomości. W rzeczywistości okazuje się, że ręczne nadzorowanie wszelkich zdarzeń, jakie towarzyszą zarządzaniu najmem nieruchomości, pochłania osobom, które się tym zajmują, wiele czasu, a dodatkowo naraża na poważne przeoczenia, co może przynieść niepożądane efekty. Jakie korzyści odniesie zarządca nieruchomości ? Dostęp za pośrednictwem platformy GENEROS do wszelkiej e-dokumentacji dotyczącej najmu danej nieruchomości, pozwoli zaoszczędzić czas, który zarządca nieruchomości, do tej pory przeznaczał na kontakt z najemcą i przetwarzanie otrzymywanych informacji. W łatwy i przystępny sposób, w czasie rzeczywistym, z każdego miejsca na świecie, zarządca uzyska bezpośredni dostęp do wybranych danych zgromadzonych w systemie platformy i dzięki temu będzie mógł: mieć wgląd do wszystkich istotnych z jego punktu widzenia informacji na temat wyposażenia nieruchomości, jej stanu technicznego, wszelkich gwarancji i innych ważnych dokumentów. Bieżąca kontrola przepływów finansowych pozwoli dokładnie oszacować koszty, czy dokonać windykacji określonych należności. Zarządca dzięki funkcjonalnościom platformy będzie w stanie określić stopę zwrotu z inwestycji w daną nieruchomość, sporządzić wycenę zarządzanej nieruchomości i przygotować umowę najmu bądź dzierżawy, wraz z zabezpieczeniem wszelkich jej...

Czytaj więcej »