Zarządzasz nieruchomościami na wynajem – zobacz, jak ułatwić sobie pracę dzięki właściwościom GENEROSA

Posted by on Lis 30, 2014 in Aktualności

Strefa osoby zarządzającej nieruchomością wynajmowaną, to jedna z najważniejszych części Generosa, posiadająca szereg właściwości pozwalającej na efektywne zarządzanie najmem. Zarządzanie nieruchomościami to proces wielowarstwowy – także w przypadku nieruchomości wynajmowanych. O ile w przypadku obsługi jednej lokalizacji można nad nim zapanować prowadząc tradycyjne notatki, w przypadku większego portfela nieruchomości mija się to z celem. Efektywne zarządzanie wymaga dobrej organizacji wielu bardzo różnych zadań. Strefa osoby zarządzającej nieruchomością wynajmowaną w aplikacji GENEROS zawiera funkcjonalności pozwalające zachować pełną kontrolę zarówno nad terminami, korespondencją i zadaniami, a także ułatwiające tworzenie niezbędnych dokumentów i raportów. Najważniejsze informacje i monity wyświetlane są od razu po zalogowaniu, na Tablicy. To skrót do najważniejszych wydarzeń: można na niej zapisać zadania, spotkania, awarie i zgłoszenia oraz nadać im właściwe priorytety. Szczegóły kalendarza, zadań oraz zgłoszeń zbiera moduł Organizer. Agregując wszystkie terminy i zgłoszenia ułatwia sprawne zarządzanie czasem pracy. Monity o pilnych sprawach wysyła również Twój kalendarz, który w sposób automatyczny generuje odpowiednie powiadomienia. Znaczną część pracy zarządcy stanowi korespondencja, której usystematyzowanie może być kluczowe dla efektywności codziennych zadań. Korespondencja w GENEROSIE jest modułem skupiającym zarówno pisma tradycyjne, jak i elektroniczne i umożliwia szybkie wyszukiwanie potrzebnej wiadomości. Zbieranie wszystkich danych o zarządzanych nieruchomościach, ich wyposażeniu a także informacji o zakresie obsługi i szczegółach umowy agreguje moduł Portfel aktywów. Dając możliwość sporządzania pełnej inwentaryzacji wspiera on także kolejną funkcjonalność – generator protokołów zdawczo-odbiorczych. Ten kreator automatyzuje tworzenie jednego z ważniejszych dokumentów w procesie najmu. Pozwala także w czytelny sposób zebrać informacje o nieruchomości i jej wyposażeniu, stanie technicznym, gwarancjach, stanie liczników, wraz z dokumentacją fotograficzną. Aplikacja GENEROS pozwala także na zinwentaryzowanie umowy najmu lub dzierżawy. Moduł Umowy i finanse umożliwia też bieżące kontrolowanie przepływów finansowych, a także windykację należności. Właściwości strefy osoby zarządzającej najmem pozwalają też generować analizy i raporty – umożliwiające określenie stopy zwrotu z danej nieruchomości oraz ułatwiają wycenę nieruchomości. Usystematyzowanie kwestii finansowych usprawnia też relacje z wszelkimi instytucjami finansowymi, lub fiskusem, dając pewność i bezpieczeństwo właścicielom nieruchomości. Automatyzując wszelkie procesy związane z obsługą najmu właściwości aplikacji GENEROS zapewniają osobom zarządzającym nieruchomościami na rynku najmu zwiększenie efektywności pracy. Kontrola, jaką dają nad terminami, formalnościami i finansami pozwala sprawnie zarządzać nawet większym portfelem...

Czytaj więcej »

Nieruchomość pod wynajem – można zarobić, ale trzeba wiedzieć jak

Posted by on Lis 10, 2014 in Aktualności

Panuje przekonanie, że nieruchomości to najbezpieczniejsza lokata kapitału. Kolejne kryzysy ekonomiczne obniżają zaufanie do produktów bankowych, ale czy rynek nieruchomości na prawdę pozostaje pewnym źródłem zysku? Patrząc na średnie rynkowe, rentowność najmu wydaje się spadać, ale mimo wszystko inwestycja ta może być bardzo opłacalna. Jak ocenić opłacalność inwestycji w nieruchomości pod wynajem? Zakłada się, że stopa zwrotu z wynajmu powinna być co najmniej równa wysokości oprocentowania dziesięcioletnich Obligacji Skarbowych. Przyjmując, że średnio wynosi ono około 5%, wysokość czynszu należy wyliczyć tak, aby od każdych zainwestowanych 100 tys. zł otrzymać rocznie, co najmniej 5 tys. zł. Należy też do tej kwoty doliczyć „rezerwę” przewidując koszty napraw, drobnych remontów, a także uwzględnić ryzyko przestoju w wynajmie, czy nie wywiązania się najemców z umowy. Mieszkanie na wynajem – opłacalność w krótkiej i długiej perspektywie Najprostszą receptą na zysk z najmu lokalu jest okazyjne nabycie atrakcyjnej nieruchomości, w dobrej lokalizacji i przygotowanie jej pod potrzeby klienta. Inwestowanie w nieruchomości pod wynajem często wymaga więc „polowania na okazje” – lokale zadłużone czy wymagające kapitalnego remontu. Dobrym źródłem takich inwestycji bywają licytacje komornicze lub te organizowane przez spółdzielnie. Niezależnie od kosztów nabycia i zaadaptowania nieruchomości pod wynajem należy pamiętać także o wydatkach, które pojawią się w trakcie trwania umowy: podatkach, świadczeniach na rzecz spółdzielni remontach, czy drobnych naprawach. Należy mieć je na uwadze podczas oceniania rentowności i nie bagatelizować ich wpływu na wysokość zakładanych zysków. Te zaś można ze spora dokładnością ocenić na podstawie zgromadzonych danych dotyczące m.in. czynszów najmu, kosztów eksploatacji czy opłat administracyjnych. Narzędziem, które może okazać się w tym niezwykle pomocne jest System Zarządzania Najmem Nieruchomości GENEROS, a dokładnie jeden z jego modułów: Analizy i Raporty, który umożliwia: • określenie stopy zwrotu z danej nieruchomości i ewentualną zmianę profilu najemcy oraz jej przeznaczenie w celu zmaksymalizowania zysków. • wstępną wycenę wartości zarządzanej nieruchomości np. przy sprzedaży lub pod zabezpieczenie hipoteczne. • kompleksową analizę zysków oraz uwiarygodnienie dochodów uzyskiwanych przez nieruchomość przed instytucjami finansowymi Należy pamiętać, że opłacalność zakupu nieruchomości pod wynajem, tak jak każda inwestycja długoterminowa, zmieniać się może na korzyść jak i niekorzyść inwestora. Sukcesywne zbieranie i analizowanie danych z wynajmu pozwoli na bieżąco śledzić ten trend i podejmować odpowiednie dla zabezpieczenia zysków...

Czytaj więcej »