Nieruchomości a wykorzystanie branży IT – jak to jest naprawdę ?

Nieruchomości a wykorzystanie branży IT – jak to jest naprawdę ?

Posted by on Maj 21, 2015 in Aktualności

Informatyczne wyzwanie

Informatyzacja to jedno z większych wyzwań stojących przed przedstawicielami branży nieruchomości. Od jej powodzenia zależeć będzie zdolność wykorzystania potencjału rozwijającego się u nas rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych i biurowych.

Zastosowanie nowoczesnych programów, aplikacji i systemów powinno być powszechne wśród podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami na rynku najmu, pośrednictwa czy sprzedaży. Teoria jednak odbiega od rzeczywistości i wciąż niewielki procent firm decyduje się na wykorzystanie w swojej pracy zaawansowanych rozwiązań wspierających obsługę rynku nieruchomości.

Oprogramowanie dla nieruchomości – dlaczego warto?

Jakie korzyści można osiągnąć wraz z wdrożeniem nowoczesnych programów czy aplikacji?

• elastyczność pracy dzięki wykorzystaniu technologii cloud computingu
• wzrost efektywności pracy
• redukcja błędów wynikających z pomyłek
• automatyzacja procesów – np. w zakresie tworzenia dokumentów umów, protokołów
zdawczo-odbiorczych, pism)
• oszczędność czasu
• uproszczona analiza zgromadzonych danych

IT w praktyce

Jak w praktyce wygląda wykorzystanie nowoczesnych systemów wspierających firmy z branży nieruchomości?

W 2012 r. nakłady na sprzęt ITC poniosło 56% firm zajmujących się obsługą rynku. Ich nakłady na „teleinformatyczne środki trwałe” w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo wyniosły 20 zł. Dla porównania w USA wartość ta w ciągu 12 miesięcy na przestrzeni 2013 i 2014 r. wyniosła od 848 do nawet 1,4 tys. dol. Nie lepiej jest ze sprzedażą prowadzoną przez Internet i inne sieci komputerowe – tylko jeden 1% firm wykazuje tego rodzaju aktywność.

Co jest przyczyną niskiego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań? Poza barierami natury finansowej jednym z ważniejszych ograniczeń jest niska świadomość korzyści wynikających z zastosowania dobrych i funkcjonalnych programów czy aplikacji. W wielu przypadkach przedstawiciele firm z branży nieruchomości nie wiedzą, jakie rozwiązania są dostępne na rynku i w jaki sposób mogą one wpłynąć na efektywność oraz jakość ich pracy. Dodatkową przeszkodą jest obawa przed zmianami. Duży wpływ ma także przyzwyczajenie do dotychczasowych metod pracy oraz niechęć do ich zmian, które wiążą się z koniecznością zapoznania się z nowymi narzędziami i poświęcenia czasu na wdrożenie oraz przeszkolenie pracowników. Wszystko to sprawia, że potencjał nowoczesnych technologii wykorzystywany jest w ograniczonym zakresie i bardzo często sprowadza się wyłącznie do prezentowania własnej oferty za pośrednictwem strony internetowej.