Zarządzasz nieruchomościami na wynajem – zobacz, jak ułatwić sobie pracę dzięki właściwościom GENEROSA

Zarządzasz nieruchomościami na wynajem – zobacz, jak ułatwić sobie pracę dzięki właściwościom GENEROSA

Posted by on Lis 30, 2014 in Aktualności

Strefa osoby zarządzającej nieruchomością wynajmowaną, to jedna z najważniejszych części Generosa, posiadająca szereg właściwości pozwalającej na efektywne zarządzanie najmem.

Zarządzanie nieruchomościami to proces wielowarstwowy – także w przypadku nieruchomości wynajmowanych. O ile w przypadku obsługi jednej lokalizacji można nad nim zapanować prowadząc tradycyjne notatki, w przypadku większego portfela nieruchomości mija się to z celem. Efektywne zarządzanie wymaga dobrej organizacji wielu bardzo różnych zadań. Strefa osoby zarządzającej nieruchomością wynajmowaną w aplikacji GENEROS zawiera funkcjonalności pozwalające zachować pełną kontrolę zarówno nad terminami, korespondencją i zadaniami, a także ułatwiające tworzenie niezbędnych dokumentów i raportów.
Najważniejsze informacje i monity wyświetlane są od razu po zalogowaniu, na Tablicy. To skrót do najważniejszych wydarzeń: można na niej zapisać zadania, spotkania, awarie i zgłoszenia oraz nadać im właściwe priorytety.

Szczegóły kalendarza, zadań oraz zgłoszeń zbiera moduł Organizer. Agregując wszystkie terminy i zgłoszenia ułatwia sprawne zarządzanie czasem pracy. Monity o pilnych sprawach wysyła również Twój kalendarz, który w sposób automatyczny generuje odpowiednie powiadomienia.
Znaczną część pracy zarządcy stanowi korespondencja, której usystematyzowanie może być kluczowe dla efektywności codziennych zadań. Korespondencja w GENEROSIE jest modułem skupiającym zarówno pisma tradycyjne, jak i elektroniczne i umożliwia szybkie wyszukiwanie potrzebnej wiadomości.

Zbieranie wszystkich danych o zarządzanych nieruchomościach, ich wyposażeniu a także informacji o zakresie obsługi i szczegółach umowy agreguje moduł Portfel aktywów. Dając możliwość sporządzania pełnej inwentaryzacji wspiera on także kolejną funkcjonalność – generator protokołów zdawczo-odbiorczych. Ten kreator automatyzuje tworzenie jednego z ważniejszych dokumentów w procesie najmu. Pozwala także w czytelny sposób zebrać informacje o nieruchomości i jej wyposażeniu, stanie technicznym, gwarancjach, stanie liczników, wraz z dokumentacją fotograficzną.

Aplikacja GENEROS pozwala także na zinwentaryzowanie umowy najmu lub dzierżawy. Moduł Umowy i finanse umożliwia też bieżące kontrolowanie przepływów finansowych, a także windykację należności.
Właściwości strefy osoby zarządzającej najmem pozwalają też generować analizy i raporty – umożliwiające określenie stopy zwrotu z danej nieruchomości oraz ułatwiają wycenę nieruchomości. Usystematyzowanie kwestii finansowych usprawnia też relacje z wszelkimi instytucjami finansowymi, lub fiskusem, dając pewność i bezpieczeństwo właścicielom nieruchomości.

Automatyzując wszelkie procesy związane z obsługą najmu właściwości aplikacji GENEROS zapewniają osobom zarządzającym nieruchomościami na rynku najmu zwiększenie efektywności pracy. Kontrola, jaką dają nad terminami, formalnościami i finansami pozwala sprawnie zarządzać nawet większym portfelem nieruchomości.